Název: Marketing na sociálních sítích
Další názvy: Social Media Marketing
Autoři: Janoušková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26650
Klíčová slova: sociální média;marketing;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: social media;marketing;analysis
Abstrakt: Tato diplomová práce se týká marketingu na sociálních sítích, což se v posledních letech stalo velice populárním nástrojem marketingové komunikace všech světoznámých značek. Vzhledem k tomu, že stále existuje mnoho marketérů, kteří se ve světě sociálních médií neorientují, cílem práce je poskytnutí více informací o tomto fenoménu obecně, poradit, jak sociální média využívat pro marketingové účely a skrze případovou studii přiblížit proces vytváření strategie na sociálních sítích pro nový projekt.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis provides with information about social media marketing, which has recently become a really popular way of marketing communication across brands worldwide. Since there are still a lot of marketers who are lost in the world of social media, the aim of this thesis was to give more insights of what social media is in general, how to use them for marketing purposes and, through a basic case study, design the process of establishing a social media marketing strategy for a brand new project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Eva Janouskova.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pv Janouskova.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janouskova po.pdfPosudek oponenta práce775,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obh_janouskova.pdfPrůběh obhajoby práce124,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26650

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.