Název: Ocenění společnosti DARUMA spol. s r.o.
Další názvy: Business valuation of DARUMA spol. s r.o.
Autoři: Mašek, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Oponent: Jančí Veronika, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26680
Klíčová slova: dcf entity;ocenění;daruma spol. s r.o.;finanční analýza;strategická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: dcf entity;valuation;daruma spol. s r.o.;financial analysis;strategic analysis
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje ocenění společnosti DARUMA spol. s r.o. k datu 1. 1. 2016. Nejprve je uveden teoretický základ, dle kterého je poté samotná práce zpracována. V rámci této práce je provedena finanční analýza hodnotící zdraví podniku a hodnocení perspektivnosti. Navazuje strategická analýza hodnotící vnější a vnitřní prostředí. Tyto výstupy slouží jako podklad pro provedení prognózy tržeb podniku. Dále jsou vymezeny generátory hodnoty a je sestaven finanční plán podniku. Ty poté tvoří podklad pro určení hodnoty podniku metody diskontovaných peněžních toků ve variantě entity.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this diploma thesis is to determine the market value of the company DARUMA spol. s r.o. to 1. 1. 2016. The first part contains theoretical framework that provides guidance to evaluation. In the next chapter financial analysis is made to verify prospects of valued company. Next chapter includes stategic analysis and examines influences of internal and external environment. These data are used for the sales forecast of the company. Futher, the value drivers and the financial plan are determined. Based on the results of the previous steps, value of the company is calculated by DCF Entity method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matej Masek - Diplomova prace - ulozeni.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pv_masek.pdfPosudek vedoucího práce994,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
po_masek.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obh_ masek.pdfPrůběh obhajoby práce112,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.