Název: Transferové ceny mezi spojenými osobami vybraného podniku
Další názvy: Transfer pricing between associated enterprises of selected company
Autoři: Reindlová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26685
Klíčová slova: transferová cena;cena obvyklá;spojené podniky;princip tržního odstupu;metody stanovení transferových cen
Klíčová slova v dalším jazyce: transfer price;usual price;associated enterprises;principle of arm's length;transfer pricing methods
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku transferových cen mezi spojenými podniky. Úkolem je aplikovat vhodnou metodiku pro stanovení transferových cen u nejčastějších řízených transakcí vybraného podniku. Práce obsahuje teoretické východisko a právní úpravu k transferovým cenám, popis jednotlivých metod a rizika související s nesprávně nastavenými transferovými cenami. V praktické části se práce zabývá představením vybraného podniku, funkční analýzou podniku a aplikováním metodiky transferových cen včetně ověření tržní výše nastavených transferových cen. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny zjištěné výsledky z praktické části a z toho plynoucí doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with transfer pricing between associated enterprises. The aim of this thesis is an application of a suitable method for determination of the transfer pricing on the essential transactions of a selected company. The theoretical part is focused on literature review and presentation of related laws for the transfer pricing, description of particular methods and risk analysis of incorrect settings of the transfer pricing. The case study presents an implementation of the selected method in a real company. This part contains a short presentation of the selected company, functional analysis and application of the transfer pricing methods, including verification of determined transfer prices on market. The recommendation for the company, important results and their evaluation conclude this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jana_Reindlova.pdfPlný text práce690,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reindlova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce797,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reindlova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce819,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reindlova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce203,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.