Název: Veřejné výdaje a ekonomický růst
Další názvy: Public Expenditure and Economical Growth
Autoři: Riedlová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Oponent: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26686
Klíčová slova: visegrádská skupina;visegrádská čtyřka;v4;veřejné výdaje;ekonomický růst;cofog
Klíčová slova v dalším jazyce: the visegrad group;v4;public expenditure;economic growth;cofog
Abstrakt: Hlavním výstupem diplomové práce je analýza a komparace veřejných výdajů jednotlivých států Visegrádské skupiny, kterými jsou Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika. Literární rešerše problematiky veřejných výdajů a ekonomického růstu podala základní teoretické poznatky pro účely této diplomové práce. Díky analýze činitelů majících vliv na přerozdělování a redistribuci těchto výdajů, byly identifikovány základní faktory, které ovlivňují nejen velikost, ale i strukturu veřejných výdajů. Pomocí vybraných demografických a ekonomických ukazatelů je proveden rozbor ekonomické situace jednotlivých států a analyzována velikost a struktura veřejných výdajů. Provedenou analýzou dat bylo zjištěno, že země Visegrádské čtyřky vykazují shodné ekonomické rysy a v celosvětovém měřítku lze považovat řešení problematiky jejich veřejného sektoru za téměř shodné.
Abstrakt v dalším jazyce: The primary purpose of the master's thesis is to analyse and compare public expenditure sector of the Visegrad Group, which is represented by Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The groundwork of this thesis was laid by the literature research of public expenditure and economic growth. Thanks to the analysis of aspects influencing the redistribution of government spending, there were identified basic factors that affected not only the size of public expenditure, but also its structure. Breakdown of economic situation and public expenditure of individual states was made via analysing selected demographic and economic indicators. The results provide some support for the statement that the Visegrad Group countries show certain identical economical characteristics and their public sector can be globally considered interchangeable and indistinguishable.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Riedlova_K15N0024K.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riedlova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce612,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riedlova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce524,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riedlova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce200,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.