Title: Analýza vývoje podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů
Other Titles: Analysis of company development using creditworthy and bankruptcy models
Authors: Schierová, Lucie
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26687
Keywords: bankrotní a bonitní modely;finanční analýza;predikce
Keywords in different language: creditworthy and bankruptcy models;financial analysis;prediction
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje společnosti Doosan Škoda Power s.r.o pomocí bankrotních a bonitních modelů. První kapitola charakterizuje průmyslové odvětví, ve kterém společnost působí. Druhá kapitola popisuje společnost, její hospodářské výsledky a podnikatelské prostředí. Třetí kapitola shrnuje teoretické poznatky ohledně bankrotních a bonitních modelů. Obsahem čtvrté kapitoly je praktická aplikace vybraných modelů na společnost Doosan Škoda Power s.r.o. Poslední kapitola hodnotí vývoj finanční situace společnosti a formuluje doporučení pro vedení společnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis of development of the company Doosan Škoda Power s.r.o. using creditworthy and bankruptcy models. The first chapter describes an industry in which the company operates. The second chapter provides a description of the company, its financial results and business environment. The third chapter summarizes theoretical backgrounds of creditworthy and bankruptcy models. The application of selected models to the company Doosan Škoda Power s.r.o. is provided by the fourth chapter. The last chapter includes evaluation of the company´s financial situation and gives recommendations to a management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schierova_diplomova prace_komplet.pdfPlný text práce8,07 MBAdobe PDFView/Open
Schierova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Schierova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce701,99 kBAdobe PDFView/Open
Schierova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce222,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.