Název: Analýza vývoje podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů
Další názvy: Analysis of company development using creditworthy and bankruptcy models
Autoři: Schierová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Oponent: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26687
Klíčová slova: bankrotní a bonitní modely;finanční analýza;predikce
Klíčová slova v dalším jazyce: creditworthy and bankruptcy models;financial analysis;prediction
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vývoje společnosti Doosan Škoda Power s.r.o pomocí bankrotních a bonitních modelů. První kapitola charakterizuje průmyslové odvětví, ve kterém společnost působí. Druhá kapitola popisuje společnost, její hospodářské výsledky a podnikatelské prostředí. Třetí kapitola shrnuje teoretické poznatky ohledně bankrotních a bonitních modelů. Obsahem čtvrté kapitoly je praktická aplikace vybraných modelů na společnost Doosan Škoda Power s.r.o. Poslední kapitola hodnotí vývoj finanční situace společnosti a formuluje doporučení pro vedení společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the analysis of development of the company Doosan Škoda Power s.r.o. using creditworthy and bankruptcy models. The first chapter describes an industry in which the company operates. The second chapter provides a description of the company, its financial results and business environment. The third chapter summarizes theoretical backgrounds of creditworthy and bankruptcy models. The application of selected models to the company Doosan Škoda Power s.r.o. is provided by the fourth chapter. The last chapter includes evaluation of the company´s financial situation and gives recommendations to a management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
schierova_diplomova prace_komplet.pdfPlný text práce8,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schierova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schierova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce701,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schierova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce222,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.