Název: Vliv harmonizace finančního účetnictví na výkazy zemědělských podniků ČR
Další názvy: The Influence of Harmonization of Financial Accounting on Accountant Statements of Agricultural Enterprises in Czech Republik
Autoři: Tichá, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Oponent: Krbcová Markéta, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26691
Klíčová slova: diplomová práce;české právní předpisy;mezinárodní standardy účetního výkaznictví;us gaap;podvojné účetnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: diploma thesis;czech legal regulation;international financial reporting standards;us gaap;double-entry bookkeeping
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou harmonizace českého finančního účetnictví a jejího dopadu na zemědělské podniky. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je věnována charakteristice českého podvojného účetnictví a světových účetních systémů. V praktické části je nejprve uvedena deskripce meziročních změn právních předpisů finančního účetnictví od roku 2004 do roku 2016. Následně jsou vybrány ty změny, které výrazně ovlivnily účetnictví zemědělských podniků. Tyto změny jsou kvantifikovány prostřednictvím průměrných hodnot sta náhodně vybraných zemědělských podniků. V závěru diplomové práce je zhodnocen dopad změn právních předpisů finančního účetnictví na finanční výkazy zemědělských podniků.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the issue of harmonization of Czech financial accounting and its impact on agricultural enterprises. The thesis is divided in two main sections, theoretical and practical. The theoretical section describes general characteristic of Czech double-entry accounting system and global accounting systems. In the practical section, at the beginning, the description of year-on-year changes in accounting principles of financial accountancy from 2004 to 2016 is explained. There are some changes that have influenced the agricultural enterprises substantially. These changes are quantified through the average value of randomly chosen agricultural enterprises. In the last chapter of this diploma thesis the impact of changes in financial accounting principles on financial statements of the agricultural enterprises is evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TICHA Zuzana - K15N0140P.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ticha_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce960,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ticha_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce550,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ticha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce182,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.