Název: Technická analýza akciových trhů - spolehlivost vybraných indikátorů
Další názvy: Technical analysis of the stock market - reliability of selected indicators
Autoři: Viktorin, Václav
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26693
Klíčová slova: technická analýza;klouzavé průměry;akciový trh;teorie efektivních trhů;burza cenných papírů praha
Klíčová slova v dalším jazyce: technical analysis;moving average;stock market;random walk hypothesis;czech stock exchange
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou funkčnosti nástroje technické analýzy klouzavých průměrů na českých akciových trzích. V teoretické části jsou představeny jednotlivé metody používané pro predikci budoucích cen na akciových trzích. Celý výzkum je prováděn na akciových kurzech mezi lety 2006 až 2015, konkrétně se jedná o akcie společností ČEZ, O2, Komerční banka a Pegas Nonwovens. Následně je definována metodika výzkumu. Poté již následuje praktická část, která začíná optimalizací parametrů obchodní strategie založené na křížení dvou klouzavých průměrů. Z této optimalizace jsou zvoleny tři konkrétní obchodní strategie, u kterých je analyzován detailní průběh na jednotlivých trzích. V závěrečné části této práce jsou zahrnuty náklady na poplatky za obchodní pokyny a vyhodnoceny dosažené výsledky, které potvrzují teorii efektivních trhů ve slabé formě. Sledovaným strategiím se podařilo překonat výnos dosažený dlouhodobým držením akcií pouze minimálně.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma paper deals with using simple technical analysis methods moving averages to predict future stock prices. Aim of this paper is to build and optimize strategy for stock trading based on different types of moving averages crossing. The research was carried out on the basis of day closing share prices of companies CEZ, Komercni banka, O2 and Pegas Nonwovens, negotiable at Prague Stock Exchange during ten years long period from 2006 to 2015. We managed to compare reliability of different types of moving averages with different period and choose combinations which will be applicable at Czech stock market with best results. Benchmark for this calculation is the profit realized by Buy and Hold strategy. There were many strategies founded, which beated the Buy and hold strategy. After involving transaction costs, the strategies didn't prove their profits and result of moving averages strategies are almost the same as buy and hold strategy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFÚ) / Theses (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-viktorin_final.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viktorin_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viktorin_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce896,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viktorin_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce319,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26693

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.