Název: An Analysis of the Beat Generation And Its Representatives
Další názvy: An Analysis of the Beat Generation And Its Representatives
Autoři: Balcarová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Oponent: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26725
Klíčová slova: americká literatura;beat generation;beatnici;beat;beatnické ženy;jack kerouac;allen ginsberg;william burroughs;hippies;nová levice;rocková muzika;práva homosexuálů;feminismus;underground;václav hrabě
Klíčová slova v dalším jazyce: american literature;beat generation;beatniks;beat;beat women;jack kerouac;allen ginsberg;william burroughs;hippies;the new left;rock music;rights of homosexuals;feminism;uderground;václav hrabě
Abstrakt: Moje bakalářská práce je zaměřena na literární hnutí Beat Generation, které vzniklo ve Spojených státech po druhé světové válce v reakci na tehdejší společenské klima. Cílem této práce je analyzovat Beat Generation a její hlavní představitele se zaměřením na jejich vliv na společnost a kulturu v USA a porovnat ho s jejich vlivem na underground a Beatnické hnutí v bývalém Československu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je popis společenské a politické situace v 50. letech ve Spojených státech, základní charakteristika hnutí Beat Generation, vysvětlení slova "Beat" v tomto kontextu, představení nejdůležitějších autorů a nakonec souhrn oblastí jejich vlivu. Praktickou část tvoří analýza rozhovoru s novinářem, překladatelem a expertem na Beat Generation Josefem Rauvolfem. Cílem rozhovoru bylo srovnat jeho profesní a osobní názory na toto téma s odbornou literaturou a ostatními zdroji, se kterými jsem pracovala. Touto prací jsem chtěla poukázat na to, že beatnici ovlivnili skutečně širokou škálu oblastí a jejich odkaz je patrný i dnes.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's thesis is aimed at the literary movement called the Beat Generation which emerged after the Second World War in the USA in reaction to social situation at that time. The aim of this thesis is to analyze the Beat Generation and its representatives focusing on their impact on society and culture in the USA and compare it with their influence on the underground and the Beat movement in former Czechoslovakia. My thesis is divided into two sections - theoretical and practical. At the beginning of the theoretical section there is a description of the 1950s in the USA, basic characteristics of the Beat Generation, explanation of the word "Beat" in this context, introduction of its main representatives and finally a summary of their spheres of influence. In the practical section there is an analysis of an interview with Josef Rauvolf who is journalist, translator and expert on the Beat Generation. The aim of the interview was to compare his professional and personal viewpoint concerning this issue with the technical literature and other resources. With this thesis I wanted to point out that the spheres of influence of the Beat Generation were considerably broad and their legacy is noticeable until these days in many fields.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Balcarova BP.pdfPlný text práce262,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balcarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balcarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce571,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balcarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce235,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.