Title: Developing the contemporary English: historical view of the language
Other Titles: Developing the contemporary English: historical view of the language
Authors: Charvátová, Karolína
Advisor: Boldyrev Sergey
Referee: Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26729
Keywords: historie anglického jazyka;generace z;překlad;re-stylizace;romeo a julie;william shakespeare
Keywords in different language: history of the english language;generation z;translation;re-stylization;romeo and juliet;william shakespeare
Abstract: Cílem této bakalářské práce je shrnutí historie anglického jazyka, zejména pak vývoje slovní zásoby, dále představení Generace Z a jejich mluvy. Teoretická část obsahuje základní informace o vývoji anglického jazyka. Cílem praktické části je seznámení s jazykem teenagerů a způsobem jejich dorozumívání. To vše je představeno ve formě re-stylizace klasického díla, Romeo a Julie, do podoby textových zpráv. Praktická část obsahuje překlad do moderní angličtiny, který posloužil, jako jakýsi mezistupeň pro následnou transformaci do jazyka Generace Z. Dále následuje samotný re-stylizovaný text, doplněný makroanalýzou a mikroanalýzou postupu překladu. K práci je přiložen originální text, dále pak obrázky zobrazující vybraná slova, zkratky či akronyma, které Generace Z používá.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to summarize the history of the English language with great attention on the lexicon and to present the Generation Z and their vocabulary. The theoretical part contains basic information about developing of the English language. The objective of the practical part of this thesis is to present the language of teenagers and their manner of communication in a form of the re-stylization of a classic drama Romeo and Juliet into text messages. The practical part includes the translation into the Modern English from which the text is re-stylized into the English of the Generation Z. The re-stylized text itself follows, accompanied by the chapter of Macroanalysis as well as Microanalysis on the transformation. The origin text and the pictures showing usage of certain words, acronyms and abbreviations used among the Generation Z can be found as an appendix of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Sedlakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,87 kBAdobe PDFView/Open
Sedlakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce495,62 kBAdobe PDFView/Open
Sedlakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce240,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.