Title: Youth and Beauty as Central Themes of Oscar Wilde's novel The Picture of Dorian Gray
Other Titles: Youth and Beauty as Central Themes of Oscar Wilde's novel The Picture of Dorian Gray
Authors: Červená, Veronika
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Raisová Eva, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26747
Keywords: viktoriánská anglie;oscar wilde;obraz doriana graye;estétské hnutí
Keywords in different language: victorian britain;oscar wilde;the picture of dorian gray;aesthetic movement
Abstract: Cílem této bakalářské práce je rozebrat román Oscara Wilda Obraz Doriana Graye s důrazem na použití motivů mládí a krásy. Práce je rozdělena do několika částí. V první kapitole je popsána Viktoriánská éra v Británii a to jak toto období ovlivnilo literaturu. Druhá kapitola je věnována samotnému Oscaru Wildovi, jeho životu a dílu. Tato kapitola také obsahuje děj románu a analýzu hlavních postav. Poslední kapitola tvoří praktickou část celé práce, tudíž je v ní popsáno, jak je v knize použito motivů krásy a mládí a jejich vliv na celou knihu.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor's thesis is to analyse Oscar Wilde's novel The Picture of Dorian Gray with emphasis on the themes of Beauty and Youth and its use in the book. The thesis is divided into several parts. The first chapter describes the Victorian Britain in 19th century and the impacts of the age on the literature. The second chapter is dedicated to Oscar Wilde; his life as well as his work. The chapter also consists of the plot and of the analysis of the main characters in The Picture of Dorian Gray. The last chapter serves as a practical part of the thesis and analyse the central themes as they appeared in the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cervena (1).pdfPlný text práce463,64 kBAdobe PDFView/Open
Cervena - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce478,25 kBAdobe PDFView/Open
Cervena - oponent.pdfPosudek oponenta práce406,73 kBAdobe PDFView/Open
Cervena - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce346,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.