Title: Návrh ostrovního systému pro potřeby rodinného domku
Other Titles: Grid-off system project for family house powering
Authors: Ulbrichtová, Michaela
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Holý Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26823
Keywords: grid-off;solární systémy;fotovoltaický panel;větrná elektrárna;akumulace energie;regulátor;invertor.
Keywords in different language: grid-off;solar systems;photovoltaic panel;wind power plant;energy storage;controller;inverter.
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou návrhu ostrovního systému pro rodinný dům. Dělí se do několika tematických částí, kde v první je popis využití obnovitelných zdrojů energie. Druhá část navazuje na větrnou a sluneční energii, zde jsou popsány grid-off systémy s jejich rozdělením. Třetí část uvádí komponenty autonomních systémů a jejich využití. Čtvrtá část je zaměřena na samotný objekt a jeho návrh. V páté části je rozepsána spotřeba elektrické energie, a byly vytvořeny návrhy ostrovního systému. Nakonec byly návrhy ekonomicky, energeticky a environmentálně zhodnoceny.
Abstract in different language: This thesis deals with problematics of the grid-off system project for family house. It is divided into several thematic parts, in the first part is a description of the use of renewable energy sources. The second part follows the wind and solar energy, there are described grid-off systems with their distribution. The third part shows the components and use of autonomous systems. The fourth part is focused on the object and design. The fifth part includes a description electricity consumption and designs of the grid-off systems were made. Finally, the designs were economic, energy and environmental evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E13N0139P.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
062868_oponent.pdfPosudek oponenta práce282,29 kBAdobe PDFView/Open
062868_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,53 kBAdobe PDFView/Open
062868_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.