Title: Porovnání vybraných modulačních technik pro čtyřúrovňový měnič s plovoucími kondenzátory (4L-FLC)
Other Titles: Comparison of selected modulation techniques for a four-level inverter with flying capacitors (4L-FLC)
Authors: Bláha, Tomáš
Advisor: Košan Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Janouš Štěpán, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26828
Keywords: čtyřúrovňový měnič;plovoucí kondenzátor;modulace;pspwm;pdpwm;svpwm;fpga;vhdl
Keywords in different language: multilevel converter;floating capacitor;modulation;pspwm;pdpwm;svpwm;fpga;vhdl
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku modulace pro víceúrovňové měniče s plovoucími kondenzátory. Tato práce je rozdělana na část teoretickou, která pojednává o topologii čtyřúrovňového měniče s plovoucími kondenzátory, o modulačních technikách, kterými jsou PSPWM, PDPWM, SVPWM dále o teoretickém úvodu do programovatelných hradlových polí FPGA, druhá část této práce je zaměřena na praktické provedení modulačních technik PSPWM a PDPWM. V této části budou rozebrány zdrojové kódy jednotlivých modulačních technik. V závěru práce budou naměřeny reálné hodnoty výstupu čtyřúrovňového měniče s plovoucími kondenzátory.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on modulation problems of high-voltage multilevel converters with floating capacitors. This thesis is divided into a theoretical part dealing with the topology of a four-level floating capacitor converter, about modulation techniques such as PSPWM, PDPWM, SVPWM and theoretical introduction to programmable FPGA. The second part is focused on the practical implementation of PSPWM and PDPWM modulation techniques. In this part of thesis will be elaborated source code of modulation technique. At the end on the thesis will be measured output values of the four-level converter with floating capacitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomov__Pr_ce (6).pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
066904_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce429,55 kBAdobe PDFView/Open
066904_oponent.pdfPosudek oponenta práce276,2 kBAdobe PDFView/Open
066904_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.