Title: Analýza průběhu nabíjení a vybíjení Pb akumulátorů a její následné využití pro včasné indikace a prevence chybových stavů
Other Titles: Analysis of Pb battery and its subsequent use for the prevention and early indication of error states during its charging and discharging
Authors: Šedivý, František
Advisor: Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc.
Referee: Beneš Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26831
Keywords: akumulace energie;elektrická energie;účinnost;nabíjení;vybíjení;hustota;sulfatace;desulfatace;pokojová teplota;akumulátor;baterie;článek;volt-ampérová charakteristika;poruchové stavy akumulátoru;gsm modul
Keywords in different language: energy accumulation;electrical energy;efficiency;charging;discharging;density;sulfation;desulfation;room temperature;accumulator;battery;cell;voltamper characteristic;error states of accumulator;gsm module
Abstract: Diplomová práce popisuje základní metody a principy akumulace elektrické energie. Následuje rozbor technologií konstrukce olověného akumulátoru a návrhu náhradního modelu. Dále je zde popis a realizace měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik na čtyřech vzorcích stejného typu akumulátoru, analýza, zpracování a prezentace naměřených dat. Výsledky a jejich odchylky proti teoretickým předpokladům jsou v závěru práce shrnuty, včetně možnosti technického řešení monitoringu provozních stavů akumulátoru a včasného varování při jejich odchylce. Klíčová slova
Abstract in different language: This diploma thesis describes basic methods and principals of electrical energy accumulation in first part. Then follows an analysis of technologies and construction description of lead-acid batteries and theoretical model design. Third part is dedicated to measurement method description and realization of charging and discharging measurements on four samples of identical type of accumulators, measured data analysis and its presentation. Conclusion summarize measurements results, deviations against theoretical assumptions and give to reader solutions in accumulator working states monitoring and timely warning if state is out of expectation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Frantisek Sedivy E15N0041K.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
070715_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289 kBAdobe PDFView/Open
070715_oponent.pdfPosudek oponenta práce297,96 kBAdobe PDFView/Open
070715_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.