Title: Elektrické stanice distribuční sítě
Other Titles: Electric stations of distribution network
Authors: Matyska, Jiří
Advisor: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26833
Keywords: elektrická stanice;výroba elektřiny a tepla;výměníková stanice;transformovna;rozvodna;kogenerační jednotka;schéma elektrických rozvodných zařízení.
Keywords in different language: electric station;production of electricity and heat;heat exchanger station;transformer substation;a cogeneration unit;diagram of electrical distribution equipment.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na popis základní funkce zadané elektrické stanice. Blíže specifikuje funkci a schéma zapojení elektrické stanice 22/6 [kV] a popisuje dílčí části a zařízení ze kterých je stanice složena. Popisuje rovněž specifickou část na výrobu energie. Výroba elektřiny a tepla je uskutečněna v kogenerační jednotce. V kogenerační jednotce je energie získána v průběhu jednoho výrobního cyklu. Závěrem jsou zmíněny výstupní funkce výměníkových stanic tepla.
Abstract in different language: This thesis is aimed at describing the basic functions specified electrical station. Specifies in detail the function and wiring diagram electrical stations 22/6 [kV] and describes the component parts and equipment from which the station is composed. It also describes the specific part of energy production. Production of electricity and heat is carried out in a cogeneration unit. In the cogeneration unit is energy obtained during a one production cycle. In conclusion are mentioned output functions heat exchangers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jiri Matyska_E15N0030K.pdfPlný text práce8,55 MBAdobe PDFView/Open
070719_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,99 kBAdobe PDFView/Open
070719_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,29 kBAdobe PDFView/Open
070719_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce326,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.