Title: Laboratoř pro testování elektromagnetické odolnosti
Other Titles: Electromagnetic immunity testing laboratory
Authors: Cwienczek, Martin
Advisor: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Laurenc Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26835
Keywords: emc;ems;elektromagnetická kompatibilita;odolnost;zkouška odolnosti;zkušební laboratoř;zkušební signál;čsn en 61000-6-2
Keywords in different language: emc;ems;electromagnetic compatibility;law;immunity tests;testing laboratory;testing signals;čsn en 61000-6-2
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací zkušební laboratoře EMC se zaměřením na ověřování elektromagnetické odolnosti elektrických zařízení pro průmyslové prostředí dle kmenové normy ČSN EN 61000-6-2.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with design and practical implementation of EMC testing laboratory with focus on verification of electromagnetic of electrical equipment for industrial environment according to the harmonized standard EN 61000-6-2 standard.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Cwienczek_DP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
070722_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,05 kBAdobe PDFView/Open
070722_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,8 kBAdobe PDFView/Open
070722_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce314,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.