Title: Návrh kamerového a zabezpečovacího systému v ostrovním režimu
Other Titles: Project of grid-off CCTV system
Authors: Mikulenka, Radek
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26839
Keywords: kamerový systém;zabezpečovací systém;kamera;čidlo;ústředna;fotovoltaický panel;baterie
Keywords in different language: camera system;security system;camera;sensor;exchange;photovoltaic panel;battery
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat zabezpečovací a kamerový systém, který bude schopen spolehlivého provozu v ostrovním režimu. Napájení obou systémů, bude prováděno z bateriového zdroje, který bude dobíjen z fotovoltaického panelu. Fotovoltaický panel musí zajistit dostatečné množství elektrické energie k dobití baterie napájející oba systémy, aby i ve večerních a nočních hodinách byly provozu schopné. V této práci detailně popisuji návrh a výpočet kapacity baterie a dostatečné plochy fotovoltaického panelu k dobíjení baterie s ohledem na nejhorší světelné podmínky, které mohou v průběhu provozu zabezpečovacího a kamerového systému nastat.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to design and implement a security and camera system, which will be capable of reliable operation in island mode. Powering of both systems will be from a battery source that will be charged from the photovoltaic panel. The photovoltaic panel must provide a sufficient amount of electrical power to recharge the battery, supplying both systems to operate in the evening and night hours. In this paper I describe in detail the design and calculation of the battery capacity and sufficient area of the photovoltaic panel to charge the battery with respect to the worst lighting conditions that may occur during the operation of the security and camera system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Mikulenka_Radek.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
070726_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,17 kBAdobe PDFView/Open
070726_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,08 kBAdobe PDFView/Open
070726_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.