Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVágner, David
dc.contributor.refereeNoháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:47Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:00:47Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-16
dc.identifier70731
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26841
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na provedení návrhu revitalizace napájení průmyslového závodu VT Chomutov. Součástí práce je obecný popis teorie kompenzace účiníku s uvedením základních principů a popsáním technických možností jejího provedení. Pro přední výrobce kompenzačních zařízení jsou uvedeny jejich produktové řady se stručnou charakteristikou komponent. V praktické části této diplomové práce je proveden návrh revitalizace napájecí soustavy včetně teoretického návrhu optimalizace celkového instalovaného výkonu na straně nízkého napětí. V další části je proveden praktický návrh kompenzace včetně volby zařízení a výpočtu potřebného kompenzačního výkonu. V poslední části je popsáno možné dynamické řízení kompenzace a jsou zde zhodnoceny přínosy provedené rekonstrukce.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkompenzace účiníkucs
dc.subjectfiltračně kompenzační zařízenícs
dc.subjectjalový výkoncs
dc.subjectčinný výkoncs
dc.subjectzdánlivý výkoncs
dc.subjectúčiníkcs
dc.subjectkondenzátorcs
dc.subjecttlumivkacs
dc.subjectfiltrcs
dc.titleRevitalizace napájení průmyslového objektu včetně kompenzacecs
dc.title.alternativeIndustrial object power supply revitalization including compensationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis is describing the proposal of revitalisation of the power supply for the VT Chomutov industrial site. The thesis contains a general description of the theory of power factor compensation while describing basic principles as well as technical possibilities of its implementation. Product lines for the leading manufacturers of compensating devices are presented together with a brief characteristic of respective components. The practical part of thesis is describing revitalisation design of the power supply system for the whole industrial site, including the theoretical proposal for total installed power optimisation on the low voltage side. The next chapter contains a practical proposal of compensation, including the choice of equipment and calculation of the required compensating power. The last part describes the possible dynamic compensation control and also all benefits of the reconstruction are evaluated here.en
dc.subject.translatedcompensation of power factoren
dc.subject.translatedfiltering and compensating deviceen
dc.subject.translatedreactive poweren
dc.subject.translatedactive poweren
dc.subject.translatedapparent poweren
dc.subject.translatedpower factoren
dc.subject.translatedcapacitoren
dc.subject.translatedchokeen
dc.subject.translatedfilteren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-2017 David Vagner.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
070731_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,25 kBAdobe PDFView/Open
070731_oponent.pdfPosudek oponenta práce379,69 kBAdobe PDFView/Open
070731_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.