Title: Testování elektronických řídicích jednotek
Other Titles: Testing of electronics control units
Authors: Kadlec, Jan
Advisor: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Malát Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26843
Keywords: ecu;hil;řídicí systémy;vývoj;střídač pomocných pohonů;automatické testování;trakční vozidla;elektronické systémy
Keywords in different language: ecu;hil;control systems;development;auxiliary drives inverter;automated testing;traction vehicles;electronic systems
Abstract: Tato práce je věnována návrhu testovacího systému na platformě HiL (Hardware in the Loop) pro elektronickou řídicí jednotku střídače pomocných pohonů trakčních vozidel v procesu testování integrace Software/Hardware. Pro návrh testovacího systému je v práci zahrnuta i možnost rozšíření testovacího systému k rozsáhlejším aplikacím.
Abstract in different language: This work deals with the design of the HiL (Hardware in the Loop) test system, mainly for the auxiliary drives inverter electronic control unit of traction vehicles in process Software/Hardware integration. The design of the test system also includes the possibility to expand the test system for more complex devices under test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kadlec_E15N0022K.pdfPlný text práce15,86 MBAdobe PDFView/Open
070733_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,5 kBAdobe PDFView/Open
070733_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,41 kBAdobe PDFView/Open
070733_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.