Název: Záložní zdroje elektrické energie pro využití v bankovnictví
Další názvy: Backup power sources for banking use
Autoři: Šardzik, Petr
Vedoucí práce/školitel: Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Beneš Jan, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26844
Klíčová slova: baterie;blackout;distribuční soustava;elektrická energie;hlavní zdroj;motorgenerátor;palivový článek;ups;zálohování;záložní zdroj
Klíčová slova v dalším jazyce: battery;blackout;distribution system;electric power;main power source;generator;fuel cell;ups;backup;backup power source
Abstrakt: V této práci se věnuji záložním napájecím zdrojům a problematice záložního napájení během nepředvídaných výpadků elektrické energie. Začátek práce se zabývá dodávkou a přenosem elektřiny v ČR, příčinami přerušení její dodávky a blackoutem. Následuje stručná historie záložních zdrojů a UPS, jejich diferenciace do jednotlivých architektur a popis záložních energetických zdrojů, kterými jsou akumulátory, setrvačník či palivový článek. Část práce poukazuje na praktický příklad zajištění dodávky elektrické energie pro datové centrum, včetně nároku na záložní zdroje energie. Závěr je věnován popisu provozního napájení segmentů konkrétního bankomatu a optimalizaci jeho provozu při nouzovém napájení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dedicated to emergency power sources and the issue of standby power during unexpected power failure. The first part of the thesis deals with supply and transmission of electricity in the Czech Republic, causes of interruptions and blackout. This part is followed by a brief history of uninterruptible power supplies and UPS, their differentiation into various architectures and description of the backup power source such as a battery, flywheel or fuel cell. One part of the thesis shows a practical example of ensuring the supply of electricity for the data center, including a claim for backup energy source. The conclusion is devoted to the description of operating power segments of a particular ATM and optimize its operation during emergency power.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SARDZIK_PETR.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070734_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070734_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070734_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26844

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.