Title: Koaxiální bistabilní elektromagnetický ventil s permanentními magnety
Other Titles: Coaxial bistable electromagnetic valve with permanent magnets
Authors: Pospíšil, Karel
Advisor: Mach František, Ing. Ph.D.
Referee: Doležel Ivo, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26848
Keywords: magnetické pole;permanentní magnet;ventil;statická charakteristika;dynamická charakteristika
Keywords in different language: magnetic field;permanent magnet;static characteristics;magnetic circuit
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí a ověřením funkčnosti nového prototypu elektromagnetického aktuátoru pracujícího v režimu ventilu. V úvodní části je rozebrán současný stav elektromagnetických ventilů, jejich základní princip, příklady provedení a nové vyvíjené prototypy. V další části jsou popsány matematický model a návrh ventilu. V poslední části pak konstrukce a experimentální ověření základní funkce.
Abstract in different language: This thesis is focused on design, construction and experimental verification of a new prototype of electromagnetic actuator in valve operation. Current state of the art in the field of electromagnetic valves is described in the introduction part and main attention is paid to their basicle functional principle, examples of their construction and application. Mathematic model and design of a new valve prototype is desribed in the main part of the thesis. The last part is focused on construction and experimental verification of the prototype basicle principle of operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Karel_Pospisil_2017.pdfPlný text práce9,2 MBAdobe PDFView/Open
070811_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,22 kBAdobe PDFView/Open
070811_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,98 kBAdobe PDFView/Open
070811_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.