Název: Měřicí systémy pro zkoušky vysokým napětím
Další názvy: Measuring systems to high-voltage test
Autoři: Kotáb, Filip
Vedoucí práce/školitel: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26849
Klíčová slova: kulové jiskřiště;stejnosměrné napětí;střídavé napětí;impulzní napětí;kalibrace;přiřazená konstanta;napěťový dělič;jednotkový skok;měřicí nejistota
Klíčová slova v dalším jazyce: spark gaps;dc voltage;ac voltage;li voltage;calibration;assigned constant;voltage divider;step voltage;measuring uncertainty
Abstrakt: Předkládaná práce je zaměřena na princip měřicích systémů pro zkoušky vysokým napětím. V práci je zahrnut popis měření vysokého napětí pomocí různých měřicích systémů. Dále se v práci objevují konkrétní měřicí techniky pro měření jednotlivých druhů napětí, tj. stejnosměrného, střídavého a impulzního. Vysvětlen je také princip napěťových děličů včetně jejich dynamického chování, na které je práce z velké části zaměřena. V poslední části je zpracována simulace pro odezvu napěťového děliče na jednotkový skok.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the principle of measuring systems for high voltage tests. There is description of the measuring high voltage by different measuring systems. In the next step are showed measuring techniques for individual types of voltage, DC voltage, AC voltage and LI voltage. There is an explanation of voltage dividers including their dynamic behavior, which is this thesis focused on with large part. In the last part is simulation of response voltage divider to step voltage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Merici systemy pro zkousky vysokym napetim.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070812_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070812_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070812_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26849

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.