Název: Návrh chránění transformátoru s využitím vysokoimpedanční rozdílové ochrany
Další názvy: Proposal for transformer protection using a high-impedance differential protection
Autoři: Vokrouhlík, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Oponent: Šach Jaroslav, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26851
Klíčová slova: transformátor;vysokoimpedanční rozdílová ochrana;selektivita;stabilizační odpor;nelineární odpor.
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;high impedance differential protection;selectivity;stabilizing resistance;nonlinear resistance
Abstrakt: Diplomová práce je zadána firmou ABB a je zaměřena na návrh chránění transformátoru s využitím vysokoimpedanční rozdílové ochrany. V práci je popsán princip vysokoimpedanční rozdílové ochrany a nastavení všech ochranných funkcí, které souvisí s koncepcí chránění transformátoru 66/11 kV. Dále v práci je provedena kontrola selektivity všech použitých ochran.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis was assigned by ABB company and it is focused on designing the power transformer protection using the high impedance differential protection. Thesis deals with protection concept for 66/11 kV power transformer, hence the principle of high impedance differential protection and settings of all protective functions related to this transformer are described. Finally, the test of selectivity for all used protections was done.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_stanislav_vokrouhlik.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070814_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070814_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070814_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26851

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.