Název: Návrh elektrické odporové muflové pece
Další názvy: Design of an electric resistance muffle furnace
Autoři: Bouchal, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Rada Petr, Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26852
Klíčová slova: elektrotepelná zařízení;elektrická odporová pec;sdílení tepla;muflová pec;topný článek;tepelný výpočet;elektrický výpočet.
Klíčová slova v dalším jazyce: heating devices;electric resistance furnace;heat transfer;muffle furnace;heating element;thermal calculation;electrical calculation.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na navržení elektrické odporové muflové pece. Text je rozdělen do tří částí. První se zabývá teoretickým popisem tepelných přenosů, základními elektrotepelnými zařízeními, jejich rozdělením a použitím materiálu pro dané části elektrotepelných zařízení. Druhá část obsahuje návrh konstrukčního provedení, tepelný výpočet a elektrický výpočet. V třetí části je úvaha o provozních vlastnostech a energetické náročnosti navržené pece.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work contains an electric resistance muffle furnace proposal. The text is divided into three parts. The first part is about the theoretical description of thermal transfers, basic electro - thermal devices, their distribution and use of material for given parts of electro-thermal equipment. The second part contains a design proposal, thermal calculation and electrical calculation. The last part discusses the operational properties and energy performance of the proposed furnace.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh elektricke odporove muflove pece.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070815_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070815_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070815_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26852

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.