Název: Návrh podmínek pro připojení kogenerační jednotky o výkonu 1MW do distribuční soustavy
Další názvy: Draft of the conditions for connecting cogeneration units with an output of 1 MW to the grid
Autoři: Prachař, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Hromádka Aleš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26853
Klíčová slova: kogenerační jednotka;připojení;distribuční soustava;legislativní podmínky připojení;technické podmínky připojení;ekonomická bilance;technické řešení připojení
Klíčová slova v dalším jazyce: cogeneration unit;connection;distribution system;legislative conditions of connection;technical connection conditions;economic balance;technical connection solution
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku připojování kogenerační výrobny k distribuční soustavě na hladině VN. Zaobírá se legislativní, technickou i ekonomickou stránkou věci. Stanovuje podmínky pro konkrétní projekt kogenerační jednotky o výkonu 1 MW. Je zde proveden technický návrh připojení, simulace změny napětí v síti a ekonomická bilance projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the issue of connecting the cogeneration plant to the distribution grid at the level of the high voltage. It deals with the legislative, technical and economic aspects of the matter. It sets the conditions for a specific project of a 1 MW cogeneration unit. There is a technical connection design, a simulation of the voltage changes in the grid and the economic balance of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_ Pra_ce - Toma_s_ Prachar_.pdfPlný text práce8,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070816_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070816_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070816_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26853

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.