Title: Návrh podmínek pro připojení kogenerační jednotky o výkonu 1MW do distribuční soustavy
Other Titles: Draft of the conditions for connecting cogeneration units with an output of 1 MW to the grid
Authors: Prachař, Tomáš
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hromádka Aleš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26853
Keywords: kogenerační jednotka;připojení;distribuční soustava;legislativní podmínky připojení;technické podmínky připojení;ekonomická bilance;technické řešení připojení
Keywords in different language: cogeneration unit;connection;distribution system;legislative conditions of connection;technical connection conditions;economic balance;technical connection solution
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku připojování kogenerační výrobny k distribuční soustavě na hladině VN. Zaobírá se legislativní, technickou i ekonomickou stránkou věci. Stanovuje podmínky pro konkrétní projekt kogenerační jednotky o výkonu 1 MW. Je zde proveden technický návrh připojení, simulace změny napětí v síti a ekonomická bilance projektu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the issue of connecting the cogeneration plant to the distribution grid at the level of the high voltage. It deals with the legislative, technical and economic aspects of the matter. It sets the conditions for a specific project of a 1 MW cogeneration unit. There is a technical connection design, a simulation of the voltage changes in the grid and the economic balance of the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ Pra_ce - Toma_s_ Prachar_.pdfPlný text práce8,26 MBAdobe PDFView/Open
070816_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,53 kBAdobe PDFView/Open
070816_oponent.pdfPosudek oponenta práce320,76 kBAdobe PDFView/Open
070816_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.