Title: Numerická analýza oteplení proudové dráhy - metoda tepelné sítě
Other Titles: Numerical analyses of current path heating - thermal network method
Authors: Poláček, David
Advisor: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26855
Keywords: metoda tepelné sítě;přestup tepla;oteplení;analýza oteplení;analýza chlazení odpojovač
Keywords in different language: thermal network method;heat transfer;heating;analysis of heating;analysis of cooling;disconnector
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou oteplení proudové dráhy se zaměřením na numerickou analýzu metodou tepelné sítě. K modelování je využit program Simulink, nadstavba programu MATLAB, se zavedeným modulem PLECS pro elektrické obvody. Je zde z navrženého základního článku vytvořen model tepelné sítě odpojovače respektující teplotní závislost ztrát a přestupu tepla do okolí.
Abstract in different language: This thesis describes the issue of heating of current path with a focus on numerical analysis by the method of thermal network. The modeling program used Simulink, MATLAB extension, with PLECS installed for electrical circuits. In the thesis is a model of the thermal network of the disconnector, which respects the temperature dependence of the losses and the transfer of heat to the surroundings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_David_Polacek.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
070818_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,45 kBAdobe PDFView/Open
070818_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,25 kBAdobe PDFView/Open
070818_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce256,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.