Název: Numerická analýza oteplení proudové dráhy - metoda tepelné sítě
Další názvy: Numerical analyses of current path heating - thermal network method
Autoři: Poláček, David
Vedoucí práce/školitel: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26855
Klíčová slova: metoda tepelné sítě;přestup tepla;oteplení;analýza oteplení;analýza chlazení odpojovač
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal network method;heat transfer;heating;analysis of heating;analysis of cooling;disconnector
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou oteplení proudové dráhy se zaměřením na numerickou analýzu metodou tepelné sítě. K modelování je využit program Simulink, nadstavba programu MATLAB, se zavedeným modulem PLECS pro elektrické obvody. Je zde z navrženého základního článku vytvořen model tepelné sítě odpojovače respektující teplotní závislost ztrát a přestupu tepla do okolí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the issue of heating of current path with a focus on numerical analysis by the method of thermal network. The modeling program used Simulink, MATLAB extension, with PLECS installed for electrical circuits. In the thesis is a model of the thermal network of the disconnector, which respects the temperature dependence of the losses and the transfer of heat to the surroundings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_David_Polacek.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070818_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070818_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070818_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce256,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.