Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorHégr, Aleš
dc.contributor.refereeHejtmánková Pavla, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:51Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:00:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-15
dc.identifier70819
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26856
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizování výtopenského zdroje. Řeší rozdělení výkonů kotlů spalujících biomasu a zemní plyn pro nalezení nejnižší ceny tepelné energie. Zabývá se predikcí tepelného zatížení výtopny s uvažováním povětrnostních podmínek a charakteru odběratelů.cs
dc.format60 s. (70 816 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectenergetikacs
dc.subjectvýtopnacs
dc.subjectmodel zátěžového diagramucs
dc.subjectmodel rozložení výkonůcs
dc.subjectpredikce zatíženícs
dc.subjectoptimalizace výtopnycs
dc.titleOptimalizace návrhu výtopenského zdroje spalující biomasu a zemní plyncs
dc.title.alternativeOptimization of heating plants burning biomass and natural gasen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the optimization of the heating power plant. It solves the distribution of biomass and natural gas boiler outputs to find the lowest price of thermal energy. Thesis deals with the prediction of the thermal load of the heating plant considering the weather conditions and the character of the customers.en
dc.subject.translatedpower engineeringen
dc.subject.translatedheating planten
dc.subject.translatedmodel of load diagramen
dc.subject.translatedpower distribution modelen
dc.subject.translatedload predictionen
dc.subject.translatedheating plant optimalizationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bc. Ales Hegr.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
070819_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,94 kBAdobe PDFView/Open
070819_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,61 kBAdobe PDFView/Open
070819_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.