Title: Realizace umělého osvětlení v moderní posluchárně
Other Titles: Implementation of artificial lighting in a modern auditorium
Authors: Machatý, Ondřej
Advisor: Kroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
Referee: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26859
Keywords: umělé osvětlení;sdružené osvětlení;denní osvětlení;posluchárna;svítidlo;zdroj;návrh;ekonomické zhodnocené.
Keywords in different language: artificial lighting;associated lighting;daylighting;auditorium;lighting;source;design;economic evaluation.
Abstract: Tato práce se zaměřuje na zhodnocení stávajícího umělého osvětlení v moderní posluchárně a dále k návrhu nového systému osvětlení s ohledem na možné zlepšení. Práce je rozdělena do pěti bodů. V prvním bodě práce je uvedena příslušná teorie týkající se světelně technických veličin a jednotlivých druhů osvětlení. Ve druhém bodě je řešena problematika osvětlování interiérů budov. Ve třetím bodě je posouzen současný stav osvětlovací soustavy moderní posluchárny z hlediska měření a počítačové simulace v programu DIAlux. Ve čtvrtém bodě jsou uvedené možné vylepšení. V posledním bodě je provedené porovnání variant osvětlení a jejich technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: This paper is concerns the evaluation of the existing lighting in the modern auditorium and further to the proposal of a new lighting system with regard to possible improvement. The work is divided into five points. The first section presents the relevant theory of different kinds of lighting. The lighting issue of building interiors is presented in the second point. The current state of the lighting system is assessed in the third section, into this part falls the measurement and computer simulation. The possible improvements are listed in the fourth point. The comparison of lighting variations and their technical-economic evaluation is done in the last point.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D_P_O_Machaty_2017_komplet.pdfPlný text práce14,45 MBAdobe PDFView/Open
070822_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,53 kBAdobe PDFView/Open
070822_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,2 kBAdobe PDFView/Open
070822_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce266,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.