Title: Regionální park větrných elektráren
Other Titles: Regional wind power plant park
Authors: Hajný, Marek
Advisor: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26860
Keywords: větrná elektrárna;větrný park;drobný investoři;výkon;návrh
Keywords in different language: wind power plant;wind park;small investors;power;design
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh parku větrných elektráren. Úvod práce se zabývá principem fungování větrné elektrárny a technické specifikace jednotlivých částí větrné elektrárny. Dále je práce zaměřena na samotný návrh větrného parku, který zahrnuje vše od návrhu vhodné lokality až po výběr typu větrné turbíny. Závěr práce se zabývá myšlenkou vstupu drobných investorů do financování větrných elektráren a tím zlepšení pohledu obyvatel na stavbu větrných elektráren.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on design of wind power plant park. The introduction of the thesis deals with the principle of operation of the wind power plant and the technical specification of individual part of the wind power plant. Futher work is focused on the design of the wind park, which includes everything from the design of a suitable site to select the type of wind turbine. The last part of thesis is focused on an idea of small investors entering into the financing of wind power plant and improving the view of residents on the construction of wind power plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Regionalni park vetrnych elektraren - Bc. Marek Hajny.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
070823_oponent.pdfPosudek oponenta práce346,41 kBAdobe PDFView/Open
070823_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,62 kBAdobe PDFView/Open
070823_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.