Název: Smart Grids velkého průmyslového podniku
Další názvy: Smart Grids of grand industrial enterprise
Autoři: Nečesal, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26861
Klíčová slova: distribuční soustava;lokální distribuční soustava;průmyslový podnik;hromadné dálkové ovládání;automatická sekundární regulace napětí;smart grids;smart metering;power line communication
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution system;local distribution system;industrial company;ripple carrier signaling;automatic secondary voltage regulation;smart grids;smart metering;power line communication
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na obecný popis a praktické řešení inteligentních sítí, tzv. Smart Grids. V práci je provedeno vlastní ideové řešení lokální distribuční soustavy obecného průmyslového podniku se zavedením konceptu Smart Grids. Cílem této práce je ukázat možný směr řízení lokální distribuční soustavy pomocí nových inteligentních prvků a procesů, pomáhajících jejímu co nejefektivnějšímu využití.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented master thesis focuses on a general description and practical solutions of the so called Smart Grids. The thesis provides a resolution of local distribution network of a general industrial company with the establishment of the Smart Grids concept. The aim of the thesis is to show a possible way of directing a local distributional system with the aid of new intelligent features and processes helping its most effective utilizing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Necesal_Stanislav.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070824_oponent.pdfPosudek oponenta práce469,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070824_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070824_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce283,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26861

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.