Title: Strategie instalace automatizačních prvků do sítí VN
Other Titles: Distribution automation strategy in MV networks
Authors: Sika, Jan
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kouba Daniel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26862
Keywords: distribuční automatizace;ukazatelé nepřetržitosti;saidi;saifi;recloser;úsečník;indikátor poruch
Keywords in different language: distribution automation;reliability indices;saidi;saifi;recloser;sectionalizer;fault indicator
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou přínosu distribuční automatizace z hlediska snižování ukazatelů nepřetržitosti dodávky elektrické energie. Obecně představuje síť vysokého napětí, její funkci, provoz i vyskytující se poruchy. Dále se pak věnuje popisu konkrétních automatizačních prvků i problematice ukazatelů nepřetržitosti dodávky. V praktické části diplomové práce je navržen postup pro výběr vývodů vhodných pro nasazení prvků distribuční automatizace. Tento postup je aplikován na vývody ve zvolené napájecí oblasti. Pro vybrané vývody je vytvořeno několik variant nasazení prvků a také vyčíslen a vyhodnocen přínos.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the benefit of distribution automation to reliability indices reducing. It describes the middle voltage network in general, function, operation, and faults. Further, it deals with description of distribution automation elements as well as reliability indices. In practical part of thesis, there is proposed the procedure for selecting feeders suitable for installation of distribution automation elements. Feeders in given supply region are assessed by using the proposed procedure. Scenarios of distribution automation installation for suitable feeders are proposed and their benefit is assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Jan Sika.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
070825_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce422,73 kBAdobe PDFView/Open
070825_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,28 kBAdobe PDFView/Open
070825_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.