Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKotlan Václav, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠimandl, Lukáš
dc.contributor.refereePánek David, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:44Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:00:44Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-18
dc.identifier70828
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26864
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zaměřuje na velmi aktuální problematiku, kterou je tepelné upínání nástrojů. Hlavním cílem této práce je vytvoření přehledného úvodu do problematiky tepelného upínání a pomocí zvoleného příkladu a jeho numerického modelu analyzovat možnosti využití indukčního ohřevu. V úvodu práce jsou popsány požadavky na upnutí nástrojů a různé způsoby upínání. V další kapitole se nachází popis celého systému tepelného upínání, kde je uveden princip upínání, vlastnosti použitých materiálů, výhody, nevýhody a porovnání různých druhů upínacích zařízení. Následně pokračuje matematický model, kde jsou popsána všechna využitá pole a optimalizace geometrie koncentrátoru. V závěru práce se nachází ilustrativní příklad upínání a vyhodnocení výsledků.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttepelné upínánícs
dc.subjectkonvenční upínánícs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectteplotní polecs
dc.subjectpole termoelastických deformacícs
dc.subjectnumerický modelcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjecttvarová optimalizacecs
dc.subjectkoncentrátor.cs
dc.titleTvarová optimalizace koncentrátoru pro indukční ohřev upínací hlavycs
dc.title.alternativeShape optimization of the concentrator for induction heating of a chunken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present diploma thesis is focused on a very current issue, which is the thermal clamping of the tools. The main aim of this work is to create a clear introduction to the problem of thermal clamping and to use the selected example and its numerical model to analyze the possibilities of induction heating. At the beginning of the thesis there are described the requirements for clamping of tools and various methods of clamping. In the next chapter is described the whole system of thermal clamping, where the principle of clamping, properties of used materials, advantages, disadvantages and comparison of different types of clamping devices are given. Subsequently, the mathematical model is presented, describing all used fields and optimizing the concentrator geometry. At the end of the thesis there is an illustrative example of clamping and evaluation of results.en
dc.subject.translatedthermal clampingen
dc.subject.translatedconventional clampingen
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedtemperature fielden
dc.subject.translatedfield of thermo elastic deformationsen
dc.subject.translatednumerical modelen
dc.subject.translatedfinal element methoden
dc.subject.translatedshape optimizationen
dc.subject.translatedconcentrator.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Simandll.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
070828_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,8 kBAdobe PDFView/Open
070828_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,08 kBAdobe PDFView/Open
070828_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce241,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.