Title: Velké transformátory se změnou odboček pod zatížením
Other Titles: Large transformers with change branches with loading
Authors: Lébl, Martin
Advisor: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Referee: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26865
Keywords: transformátor;regulace pod zatížením;přepínač odboček transformátorů;regulace napětí;vlastní spotřeba;transformátor s řízeným posuvem fáze.
Keywords in different language: transformers;load regulation;tap changer of transformers;voltage regulation;own consumption;phase shifting transformer.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na regulace transformátorů, které pracují v síti pod trvalým zatížením. Práce ukazuje význam regulačních mechanismů, a jak ovlivňují požadavky v síti. Práce začíná shrnutím různých typů transformátorů a ukazuje jejich zapojení v transformátorové koncepci ČR. Vysvětluje se zde princip odbočkových přepínačů a jejich význam pro regulaci napětí pod zatížením. Uvádíme si zde i zapojení transformátorů v elektrárenských blocích a jejich význam pro vlastní spotřebu. Nakonec si ukážeme i význam fázově řízených transformátorů a jejich schopnost regulace výkonů v síti.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on regulation of transformers working in the network under permanent load. The work shows the importance of regulatory mechanisms and how they affect network requirements. The work begins with a summary of various types of transformers and shows their involvement in the transformer concept of the Czech Republic. This explains the principle of tap changers and their significance for stress control under load. We also mention the inclusion of transformers in power plants and their importance for their own consumption. Finally, we show the importance of phase shifting transformers and thein ability to regulate network performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Lebl.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
070829_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,6 kBAdobe PDFView/Open
070829_oponent.pdfPosudek oponenta práce533,83 kBAdobe PDFView/Open
070829_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.