Title: Vyhořívající absorbátory pro uranový a thoriový cyklus VVER
Other Titles: Burnable absorbers for uranium and thorium cycle VVER
Authors: Peterka, Michal
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Piterka Luboš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26866
Keywords: výpočetní kód uwb1;thorium;uran;vyhořívající absorbátory;oxidy vzácných zemin;kompenzace počátečního přebytku reaktivity;vyhořívání paliva;vver.
Keywords in different language: calculation code uwb1;thorium;uranium;burnable absorbers;oxides of rare earth;the compensation of the initial excess reactivity;fuel depletion;vver.
Abstract: V diplomové práci jsou shrnuty základní vztahy a procesy probíhající v jaderném palivu, je zde vysvětlena problematika výpočetního kódu UWB1 pro výpočet kompenzace počátečního přebytku reaktivity a výpočtu vyhořívání paliva VVER s oxidy vzácných zemin. V závěru práce je provedeno porovnání využití oxidu vzácných zemin z ekonomického hlediska.
Abstract in different language: In the thesis are summarized the basic interactions and processes in the nuclear fuel and it is explained a approach of UWB1 calculational code for calculation of the compensation of an initial excess of reactivity and calculation of VVER fuel depletion with rare earth oxides. The conclusion is a comparison of the use of rare earth oxide from an economic perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Peterka-Michal-2017.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
070830_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,7 kBAdobe PDFView/Open
070830_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,95 kBAdobe PDFView/Open
070830_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.