Title: Výzkum korony na přenosových vedeních
Other Titles: Corona Behavior on Overhead Lines
Authors: Klier, Milan
Advisor: Haller Rainer, Prof. Ing. Dr.
Referee: Nazarčík Tomáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26867
Keywords: korona;přenosové vedení;střídavý;stejnosměrný;proud;rádiové rušení;slyšitelný zvuk;ztráty;měřící metoda
Keywords in different language: corona;transmission line;alternating;direct;current;radio noise;audible noise;losses;measuring method
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou korony, primárně na přenosových vedeních. Ta způsobuje ztráty na vedení, rušení rádiových signálů, slyšitelný zvuk a další problémy. Cílem práce je popsat chování korony, stanovit rozdíly mezi střídavým a stejnosměrným napětím a teoreticky i prakticky zkoumat různé metody měření. Praktická měření byla provedená v laboratorních podmínkách na speciálních modelech a měla mimo jiné ukázat, zda se metody i modely dají přímo použít pro měření na přenosovém vedení, příp. zda mohou alespoň přinést stejné výsledky jako měření na reálném vedení - tento předpoklad byl nakonec z části potvrzen. Rovněž bylo zjištěno, že chování korony na AC a DC není tak odlišné.
Abstract in different language: The submitted master thesis deals with the corona phenomenon, especially on overhead lines. Corona is the source of power losses, radio and audible noise and other negative problems. The objective of this work is to describe the corona behavior under alternating current and direct current conditions and finally research different methods of measurement on theoretical and practical basis. Practical measurements were performed on special models in laboratory conditions. Both methods and models should show, among other things, that they can be used for direct measurement on overhead lines or at least demonstrate similar results as overhead line measurement. These assumptions have been partly proven. It was also determined, that the AC and DC corona behavior is not that different.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Milan_Klier_2017.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
070831_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,62 kBAdobe PDFView/Open
070831_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,13 kBAdobe PDFView/Open
070831_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.