Název: Energeticky nezávislý rodinný dům
Další názvy: Energy independent family house
Autoři: Šafaříková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Oponent: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26870
Klíčová slova: energeticky nezávislý rodinný dům;alternativní zdroje energie;energetická bilance;tepelné čerpadlo;rekuperace;fotovoltaická elektrárna
Klíčová slova v dalším jazyce: energy-independent family house;alternative energy sources;energy balance;heat pump;recuperation;photovoltaic power station
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na navržení energeticky nezávislého rodinného domu. Pro optimalizaci jsou zvoleny dva modely rodinných domů a dvě odlišné rodiny. K výpočtu energetické náročnosti slouží vlastní sestavený výpočetní program v prostředí MATLAB. Pro pokrytí energetických ztrát je počítáno s rozdílnými energetickými zdroji. Závěr práce obsahuje zhodnocení, že trhem nabízená tepelná čerpadla a rekuperace, které mají náklady na energie snížit, nejsou pro energeticky nezávislý rodinný dům vhodná.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on designing energy independent family house. Two models of houses and two different families are chosen for the optimalization. A computer program in the MATLAB environment compiled especially for this thesis is used for the energy performance calculation. To cover the energy loss, different energy sources are taken into account. In conclusion, the thesis evaluates heat pumps and heat recovery offered on the market, which are supposed to reduce energy costs, however, they are not suitable for the energy-independent family house.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Safarikova Martina.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070979_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070979_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070979_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.