Title: Experimentální dvoustupňový free-fall elektrostatický separátor plastových materiálů
Other Titles: Experimental two-stage free-fall electrostatic separator of plastic materials
Authors: Brabec, Jan
Advisor: Kacerovský Jan, Ing.
Referee: Polcar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26871
Keywords: elektrostatická separace;triboelektrický efekt;free-fall separátor;měření;účinnost;čistota;plastové částice;směsi plastových částic
Keywords in different language: electrostaticseparation;triboelectriceffect;free-fallseparator;measurement;effectiveness;purity;plasticparticles;mix ofplasticparticles
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na separaci plastů s využitím dvoustupňového elektrostatického free-fall separátoru. Pro tuto práci byl přestaven původní jednostupňový separátor. Směsi byly vybrány na základě předešlých měření na jednostupňovém separátoru v rámci mé bakalářské práce. Cílem práce je ověření teorie o získání lepších výsledků s využitím složitějšího dvoustupňového separátoru. Výstupy této práce jsou dále předány a zohledněny v projektu stavby průmyslového separátoru.
Abstract in different language: Submetted master thesis is focused on separation of plastic using a two-stage free-fall separator. For the purpose of this thesis the experimental one-stage free-fall separator was rebuilt. The plastic mixtures were selected by on previous measurements on the one-stage separator in my bachelor thesis. The aim of this work is verification of theory about achievement of better resets with usig a two-stage separator. The outputs of this work are further transmitted and taken in to the project of building an industrial separator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Brabec_2017.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
070980_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,64 kBAdobe PDFView/Open
070980_oponent.pdfPosudek oponenta práce422,47 kBAdobe PDFView/Open
070980_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.