Název: Experimentální dvoustupňový free-fall elektrostatický separátor plastových materiálů
Další názvy: Experimental two-stage free-fall electrostatic separator of plastic materials
Autoři: Brabec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kacerovský Jan, Ing.
Oponent: Polcar Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26871
Klíčová slova: elektrostatická separace;triboelektrický efekt;free-fall separátor;měření;účinnost;čistota;plastové částice;směsi plastových částic
Klíčová slova v dalším jazyce: electrostaticseparation;triboelectriceffect;free-fallseparator;measurement;effectiveness;purity;plasticparticles;mix ofplasticparticles
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na separaci plastů s využitím dvoustupňového elektrostatického free-fall separátoru. Pro tuto práci byl přestaven původní jednostupňový separátor. Směsi byly vybrány na základě předešlých měření na jednostupňovém separátoru v rámci mé bakalářské práce. Cílem práce je ověření teorie o získání lepších výsledků s využitím složitějšího dvoustupňového separátoru. Výstupy této práce jsou dále předány a zohledněny v projektu stavby průmyslového separátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Submetted master thesis is focused on separation of plastic using a two-stage free-fall separator. For the purpose of this thesis the experimental one-stage free-fall separator was rebuilt. The plastic mixtures were selected by on previous measurements on the one-stage separator in my bachelor thesis. The aim of this work is verification of theory about achievement of better resets with usig a two-stage separator. The outputs of this work are further transmitted and taken in to the project of building an industrial separator.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_Brabec_2017.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070980_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070980_oponent.pdfPosudek oponenta práce422,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070980_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.