Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBělík Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFlor, Milan
dc.contributor.refereeŠkorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:50Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:00:50Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-19
dc.identifier70983
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26874-
dc.description.abstractPředmětem předkládané diplomové práce je kontrolní měření FVE malého výkonu. V práci jsou popsány parametry a jednotlivé komponenty analyzovaného systému. Dále je provedena softwarová simulace systému a ta je následně porovnána s reálnou výrobou. Práce se také zabývá základní kontrolou systému FV panelů pomocí termografie. Poslední části práce jsou zaměřeny na měření podrobných V-A charakteristik za různých provozních podmínek, zhodnocení výsledků měření a na návrh doporučení k odstranění případných problémů.cs
dc.format70 s. (70 020 znaků bez mezer)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectfotovoltaický systémcs
dc.subjectfotovoltaický generátorcs
dc.subjectfotovoltaický modulcs
dc.subjectfotovoltaický článekcs
dc.subjectintenzita slunečního zářenícs
dc.subjectteplotacs
dc.subjecttermovizní měřenícs
dc.subjectv-a charakteristikacs
dc.subjectvýkonová charakteristika.cs
dc.titleKontrolní měření FVE malého výkonucs
dc.title.alternativeControl measurement of small PV power planten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on control measurements of photovoltaic power plant with low power. Parameters and individual components of the analysed system are described in the work. Next a software simulation of the system is performed and after that it is compared to the real production. This study also deals with the basic check of the system of photovoltaic panels using thermography. The last parts of the work is focused on the measurement of detailed V-A characteristics under different operating conditions, evaluation of measurement results and a proposal of recommendations to eliminate potential problems.en
dc.subject.translatedphotovoltaic power planten
dc.subject.translatedphotovoltaic systemen
dc.subject.translatedphotovoltaic generatoren
dc.subject.translatedphotovoltaic moduleen
dc.subject.translatedphotovoltaic cellen
dc.subject.translatedintensity of solar radiationen
dc.subject.translatedtemperatureen
dc.subject.translatedthermal measurementen
dc.subject.translatedv-a characteristicen
dc.subject.translatedpower characteristic.en
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Milan Flor.pdfPlný text práce6,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070983_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070983_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070983_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.