Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBělík Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSauer, Filip
dc.contributor.refereeJindra Petr, Ing.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:50Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:00:50Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-18
dc.identifier70986
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26877-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem ostrovního systému pro malý o\-byt\-ný automobil. Shrnuje informace o možném použití obnovitelných zdrojů elektrické energie, jako mobilních zdrojů energie a blíže popisuje vybraný princip přeměny sluneční energie na elektrickou. Hlavním výsledkem této práce je návrh dvou variant fotovoltaických systémů pro napájení vybraných spotřebičů instalovaných v přestavěném obytném automobilu Volkswagen Transporter T5. Na základě navržených fotovoltaických systémů jsou provedeny simulace pro tři různá místa s odlišnými klimatickými podmínkami a jejich provoz je následně zhodnocen.cs
dc.formatx + 61 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectobytný automobilcs
dc.subjectfotovoltaický systémcs
dc.subjectsolární panelcs
dc.subjectsolární regulátorcs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectenergetická bilancecs
dc.titleOstrovní systém pro malý obytný automobilcs
dc.title.alternativeStand-alone system for small recreation vehicleen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the design of stand-alone system for small recreation vehicle. It summarizes the information about possible use of renewable energy sources as mobile sources and describes the selected principle of converting solar energy into electricity. The main result of this work is the design of two variants of photovoltaic systems for the power supply of selected appliances installed in the converted recreation vehicle Volkswagen Transporter T5. Based on the proposed photovoltaic systems, simulations are made for three different places with different climatic conditions and their operation is subsequently evaluated.en
dc.subject.translatedrecreation vehicleen
dc.subject.translatedphotovoltaic systemen
dc.subject.translatedsolar panelen
dc.subject.translatedsolar regulatoren
dc.subject.translatedaccumulatoren
dc.subject.translatedrenewable energy sourcesen
dc.subject.translatedenergy balanceen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Filip Sauer.pdfPlný text práce10,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070986_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070986_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070986_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.