Title: Teplotní charakteristiky fotovoltaických panelů
Other Titles: Thermal characteristics of photovoltaic panels
Authors: Němeček, Ondřej
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26879
Keywords: obnovitelný zdroj energie;analýza teplotních charakteristik;fotovoltaický panel;solární záření;fotovoltaický jev;koeficienty ohřevu a chladnutí;fotoelektrický jev;účinnost;parametry fotovoltaických panelů;simulace;voltampérová charakteristika;topview
Keywords in different language: renewable energy source;analysis of temperature characteristic;photovoltaic panel;solar radiation;photovoltaic effect;temperature characteristic;heating and cooling coefficients;photoelectric effect;efficiency;parameters of photovoltaic panel;simulations;current-voltage characteristic;topview
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na měření a zkoumání teplotních charakteristik různých druhů fotovoltaických panelů. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o principu a funkci fotovoltaického článku. Dále jsou vysvětleny a popsány jejich vlastnosti a parametry. Hlavní náplní práce je analýza vlastností a chování fotovoltaických panelů z hlediska ohřevu a chladnutí. Praktická část se zabývá měřením teplotních charakteristik fotovoltaických panelů při působení různých provozních podmínek. Výstupem praktické části je vyhodnocení teplotních koeficientů, které byly uplatněny v následující části zabývající se simulačními matematickými modely výroby elektrické energie.
Abstract in different language: This master thesis is focused on measurement and evaluation of temperature characteristics of various types of photovoltaic panels. In the theoretical part are described basic information about the principle and the function of the photovoltaic cell. The properties and parameters of photovoltaic cells are described and explained as well. The main aim of this thesis is analyze the properties and behavior of photovoltaic panels in terms of heating and cooling. The practical part is based on the measurement of temperature characteristics of photovoltaic panels under various operating conditions. Practical part describes the evaluation of temperature coefficients, and results are applied in the last part. The last part is focused on three types simulation models of electric energy production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Nemecek_E15N0090P_DP.pdfPlný text práce4,63 MBAdobe PDFView/Open
070988_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,51 kBAdobe PDFView/Open
070988_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,61 kBAdobe PDFView/Open
070988_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.