Title: Vizualizace dat z meteostanice
Other Titles: Visualization of weather station data
Authors: Zlámal, Martin
Advisor: Sýkora Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Brych Milan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26882
Keywords: api;docker;ffmpeg;graphql;hls;meteorologická stanice;nette framework;php;react;webová kamera
Keywords in different language: api;docker;ffmpeg;graphql;hls;weather station;nette framework;php;react;web camera
Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvoření takové aplikace, která zvládne zpracovávat výstupní data z meteorologických stanic, dokáže je zobrazit ve webovém prohlížeči a dokáže tato data doplnit o záznam z webové kamery. Pro vyřešení tohoto zadání byl vytvořen jeden hlavní server, který se chová jako zdroj pravdy a poskytuje vnějšímu světu GraphQL API. Webové rozhraní i všechny meteostanice komunikují se serverem pouze prostřednictvím tohoto API. Kromě hlavního serveru byla vytvořena také minimalistická mikroslužba pro zpracovávání videa z webových kamer. Vytvořené řešení nabízí možnost připojit jakoukoliv meteorologickou stanici, protože API není závislé na typu stanice. Server se zaměřuje na přijímané fyzikální veličiny, nikoliv na jejich původ, takže je možné pracovat s libovolným počtem zdrojů dat od libovolných výrobců. API neslouží pouze pro přijímání dat, ale také pro jejich vybavování. Server mimo jiného počítá agregace historických dat a umožňuje jejich export.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to create an application that can process the output data from weather stations, can show these data in a web browser and can handle and show web camera view. To solve this problem the master server was created. It acts as the source of truth and provides GraphQL API to the outside world. Web interface and all weather stations communicate with the server only through this API. Minimalist microservice for video processing from webcams was also created in addition to the main server. Created solution offers the ability to connect any weather station because the API is not dependent on the type of station. Server focuses on the received physical quantities, not their origin, so it can work with any number of data sources from any company. API is not only able to receive data, but it can also provide these data. Server among other things allows the aggregation of historical data and allows them to be exported.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
070991_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,96 kBAdobe PDFView/Open
070991_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,92 kBAdobe PDFView/Open
070991_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.