Title: Vliv pasivních solárních systémů na provoz budovy
Other Titles: Influence of solar passive systems on building usage
Authors: Hrbek, Jakub
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Jindra Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26883
Keywords: sluneční záření;intenzita slunečního záření;solární energie;solární systémy;pasivní solární systémy;sluneční okno;solární zisk
Keywords in different language: solar radiation;solar irradiance;solar energy;solar systems;passive solar systems;glazing;solar heat gain
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje praktické využití pasivních solárních systémů a jejich principů v současnosti. Text se skládá z obecného popisu solárních systémů se zaměřením na pasivní systémy, principů získávání užitečné energie dopadajícího slunečního záření, dlouhodobého měření na modelovém objektu a ze zhodnocení naměřených dat.
Abstract in different language: Master's thesis describes practical usability of passive solar systems and its principles. General description of solar systems, aimed to passive systems, principles of solar energy accumulation, long-term measurement on model object and evaluation of measured data is contained in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrbek Jakub_DP2017_FEL_KEE_final_20170519_PDF.pdfPlný text práce11,53 MBAdobe PDFView/Open
070992_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,88 kBAdobe PDFView/Open
070992_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,41 kBAdobe PDFView/Open
070992_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.