Title: Vyhodnocení různých způsobů větrání s hlediska úspor energie a kvality vnitřního prostředí
Other Titles: The variety ventilation evaluation from the point of view of energy saving and the quality of inner space
Authors: Timofiejev, Tomáš
Advisor: Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc.
Referee: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26884
Keywords: intenzita větrání;systém větrání;obytné prostory;kvalita vnitřního prostředí;infiltrace;neprůvzdušnost;celková roční dodaná energie;energie dodaná na vytápění;měrný tok větráním.
Keywords in different language: ventilation intensity;ventilation systém;residential spaces;quality of inner space;infiltration;impermeability;total annual energy delivered;energy delivered for heating;specific flow through ventilation.
Abstract: Cílem této diplomové práce je vyhodnocení různých způsobů větrání s hlediska úspor energie a kvality vnitřního prostředí. V první části jsou uvedeny požadavky na větrání obytných budov. Dále je zde uvedeno obecné rozdělení systémů větrání, na které následuje podrobný popis těchto způsobů větrání. V další části jsou uvedeny výpočty pro porovnání přirozeného, nuceného větrání s rekuperací tepla a nuceného větrání bez rekuperace tepla. V závěru je uvedeno vyhodnocení rozdílů mezi těmito způsoby větrání.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to evaluate a variety of ventilation from the point of view of energy saving and the quality of inner space. The first part shows requirements on ventilation for residential buildings. Next there is a general division of ventilation types, following that is detailed description of these types of ventilations. In the next part, there are calculations for evaluation of natural ventilation, forced ventilation with heat recovery and forced ventilation without heat recovery. The final part show final evaluation of these three types of ventilation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tomas Timofiejev.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
070993_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce246,26 kBAdobe PDFView/Open
070993_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,84 kBAdobe PDFView/Open
070993_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.