Title: Využití metodiky burnup credit pro ukládací obalový soubor
Other Titles: Use of the methodology burnup credit for saving overpack
Authors: Ungrová, Petra
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Škoda Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26886
Keywords: ukládací obalový soubor;burnup credit;serpent;koeficient násobení;kritičnost.
Keywords in different language: disposal cask;burnup credit;serpent;multiplication coefficient;criticality.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na výpočet podkritičnosti a na ukládací obalový soubor pro hlubinné úložiště. V diplomové práci je popsán ukládací obalový soubor, metodika výpočtu kritičnosti a burnup creditu a výpočetní program Serpent. V tomto programu jsou provedeny výpočty a konstrukce modelu ukládacího obalového souboru. Vypočítané výsledky budou zhodnoceny na závěr diplomové práce.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the calculation of subcriticality and of the storage package for deep repository. The diploma thesis describes the storage packaging set, methodology of criticality calculation and of a burnup credit and also Serpent computing program. In this program, calculations and constructions of the storage packet model are performed. Calculated results will be evaluated at the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ungrova__Petra_2016:2017.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
070995_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,93 kBAdobe PDFView/Open
070995_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,13 kBAdobe PDFView/Open
070995_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.