Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek Michal, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPadua, Lukáš
dc.contributor.refereeFormánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-23
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:05Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:01:05Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier67350
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26897
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o návrhu variabilní zkušební trati pro měření P-Q charakteristiky ventilátorů v souladu s normou ČSN 123061. Obsahuje popis a rozdělení ventilátorů, návrh variabilní tratě a výběr vhodných snímačů pro měřící trať.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvariabilní zkušební traťcs
dc.subjectp-q charakteristika ventilátorůcs
dc.subjectsnímačecs
dc.subjectnormacs
dc.titleKonstrukční návrh variabilní vzduchové tratě pro testování charakteristik ventilátorů dle normy ČSN 123061cs
dc.title.alternativeDesign of a variable air pipeline for testing characteristics of fans in accordance with ČSN 123061en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes a design of a variable testing track for measuring the P-Q characteristic of ventilators in accordance to norm ČSN 123061. It presents a description and classification of ventilators, design of the variable track and selection of suitable sensors for the measuring track.en
dc.subject.translatedvariable testing tracken
dc.subject.translatedventilation p-q characteristicen
dc.subject.translatedsensorsen
dc.subject.translatednormen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.Vzduchovody.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Padua_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce666,33 kBAdobe PDFView/Open
Padua_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce842,48 kBAdobe PDFView/Open
Padua.pdfPrůběh obhajoby práce250,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.