Title: Návrh řešení dvou řiditelných náprav u osobního vozidla
Other Titles: Design solution of two steerable axles of passenger vehicles
Authors: Vysoký, Jan
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26902
Keywords: 4ws;nápravy;natáčení;stabilita;elektromechanický;senzor
Keywords in different language: 4ws;axles;steerable;stability;electro-mechanical;senzors
Abstract: Cílem je provést návrh řešení natáčení zadní nápravy u osobního vozidla. Tato bakalářská práce obsahuje shrnutí stávající techniky, výběr a zhodnocení konstrukčního návrhu, jeho požadavky a technické parametry, včetně 3D modelu.
Abstract in different language: The aim is to design solution of two steerable axles of passenger vehicles. This bachelor consists of: summary already used technology, evaluation of the chosen design, with legislative requirements and technical parameters. The resulting design also includes 3D model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace 2017- Vysoky.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Vysoky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce777,99 kBAdobe PDFView/Open
Vysoky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce766,88 kBAdobe PDFView/Open
Vysoky.pdfPrůběh obhajoby práce263,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.