Title: Konstrukční návrh gripperu pískových jader
Other Titles: Construction design of sand core gripper
Authors: Dekastello, Jiří
Advisor: Duník Miroslav, Ing.
Referee: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26903
Keywords: automatizace;odlévací jádra;konstrukce;konstrukční profily;cae;mkp;počítačová simulace
Keywords in different language: automation;casting cores;construction;construction profiles;cae;fem;computer simulation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh nástroje na upínání a přenášení odlévacích jader. Práce porovnává 3 varianty provedení, vybírá vhodné komponenty a popisuje výběr konstrukčních profilů a svarových spojů. Pevnost nástroje byla zkontrolována počítačovou simulací v programu Autodesk Inventor.
Abstract in different language: This work contains construction design of instrument for gripping and manipulting casting cores. This work compares 3 different design options, chooses suitable components and describes choice of construction profiles and welded connections. The rigidity of the instrument was checked up by computer simulation in Autodesk Inventor software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jiri_Dekastello.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Dekastello_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce703,85 kBAdobe PDFView/Open
Dekastello_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce656,71 kBAdobe PDFView/Open
Dekastello.pdfPrůběh obhajoby práce254,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.