Title: Dvoustopá závodní vozidla rally
Other Titles: Two track rally racing cars
Authors: Petrovitz, Jan
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roubal Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26906
Keywords: rally;klasifikace;předpisy;srovnání techniky;kryt pod motor;ochranná lyžina;cad;catia v5
Keywords in different language: rally;classification;regulations;comparison of technologies;protective cover under the engine;cad;catia v5
Abstract: V bakalářské práci je řešena problematika závodních vozidel využívaných v rally. V teoretické části je prezentována oblast použití této závodní techniky; klasifikace závodních vozů; bezpečnostní předpisy ovlivňující jejich konstrukci; typické konstrukční prvky a omezení, která se jich týkají. Na příkladu dvou součástí ze závodního vozu Ford Focus WRC je zde také demonstrován rozdíl mezi běžně využívanou a závodní technikou. Cílem praktické části práce je návrh krytu pod motor pro vůz Ford Focus WRC. Návrh modelu i výkresová dokumentace byly zpracovány v CAD softwaru Catia V5.
Abstract in different language: In bachelor thesis is solved the issue of racing cars used in rally racing. In the first theoretical part is presented area of using this racing technologies; classification of the racing cars; safety regulations affecting the constructions; typical constructions components and limitations. There is illustrated the difference between racing cars and standard cars on the example of two parts of racing car Ford Focus WRC. The goal of practical part of the bachelor thesis is designed the protective cover under the engine used on Ford Focus WRC. Designing of model and drawing documentation were created by Catia V5 program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petrovitz_2017.pdfPlný text práce12,86 MBAdobe PDFView/Open
Petrovitz_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce781,85 kBAdobe PDFView/Open
Petrovitz_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce913,01 kBAdobe PDFView/Open
Petrovitz.pdfPrůběh obhajoby práce249,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.