Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHeller Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorRiedl, Vojtěch
dc.contributor.refereeJohn Rudolf
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:01Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:01:01Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier72530
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26924
dc.description.abstractV první části bakalářské práce jsou shrnuty požadavky na bezpečnost tramvajových vozidel s ohledem na technické normy. Druhá část obsahuje statistická data nehodovosti tramvajových vozidel a porovnání výsledků u různých dopravních podniků v ČR. Ve třetí části posuzuje souvislost dopravních nehod s barevným řešením těchto vozidel. Poslední část se zabývá doporučením k realizaci designu tramvají s ohledem na jejich bezpečnost.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjecttramvajová vozidla nehodacs
dc.subjectnehodovost tramvajícs
dc.subjectdesign tramvajecs
dc.subjectbarevné řešení tramvaje.cs
dc.titleDesign tramvajových vozidel z hlediska bezpečnostics
dc.title.alternativeDesign of tram vehicles in terms of safetyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the safety of tram vehicles and is divided into several parts. The first part of the bachelor thesis summarizes the requirements for the safety of tram vehicles with respect to technical standards. The second part contains statistical data on the tram vehicles accident and comparison of the results for individual transport companies in the Czech Republic. In the third part, the relation of traffic accidents on the colour solution of these vehicles is assessed. The last part deals with recommendations for the implementation of tram design with regard to their safety.en
dc.subject.translatedsafetyen
dc.subject.translatedtram vehiclesen
dc.subject.translatedaccidenten
dc.subject.translatedtram accidenten
dc.subject.translateddesign of tram vehicles.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vojtech Riedl.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
Riedl_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce726,37 kBAdobe PDFView/Open
Riedl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce916,8 kBAdobe PDFView/Open
Riedl.pdfPrůběh obhajoby práce267,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.