Title: Plzeň během První světové války.
Other Titles: Pilsen in World War One
Authors: Hrdina, Lukáš
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26950
Keywords: plzeň;první světová válka;škodovy závody
Keywords in different language: pilsen;great war;skoda industry
Abstract: Město Plzeň získalo mimořádný význam pro habsburskou monarchii už v době předválečné, hlavně díky svojí strategické poloze jakožto jedna z důležitých obchodních tras s císařským Německem, stejně tak v otázce výrobních kapacit. Po vyhlášení mobilizace proběhlo vše v pořádku s vírou, že válka bude krátkého trvání a tak ani nezačala masovější sháňka zásob u obyvatelstva. Během celé válečné doby se město muselo přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám, které postupně zasáhly všechny společenské vrstvy. Zmapování rostoucí zbrojařské výroby Škodových závodů jsem uspokojivě zmapoval. Stejně tak byly popsány problémy mnoha malých výrobců a obchodů. Situace v zásobování, která vážně poškodila slavné a významné plzeňské pivovarnictví, byla také vypracována s maximálním důrazem na zachycení této mimořádně komplikované problematiky. V následující části ohledně vojska jsem zachytil mobilizaci z pohledu vojenského velení, díky kterému proběhla hladce. Situace ohledně vojska je v této kapitole popsána i v otázce formování a nasazení dalších doplňovacích jednotek na frontě. Vedle toho jsem zachytil v této části i soužití civilistů a vojáků ve městě, které bylo v některých situacích dosti komplikované. V následující části jsem plně přezkoumal rozložení kulturních událostí ve městě, ať už oslav či piet. Přičemž nejvýznamnější pietní akce bylo rozloučení a pohřeb s purkmistrem Petákem, který stál v čele města řadu let a společně s císařem Františkem Josefem I. symbolizoval starou éru habsburského soustátí. Díky jeho úmrtí došlo v myslích lidí k pomyslnému přelomu. Dále jsem v této kapitole zachytil činnost spolků a sdružení z kulturní sféry. Přičemž velice významnými byly dva spolky či sdružení a to pěvecký spolek Hlahol, který obveseloval obyvatelstvo města Plzně řadou svých dobře secvičených koncertů. Druhou velice důležitou organizací byl plzeňský Sokol, který se v průběhu války stal pro monarchii nejenom v této pobočce nepřítelem a tak byl zrušen a zakázán, ale díky aktivitě jeho vedení se podařilo uchovat důležité cenné věci a symboly pro další budoucí fungování organizace. Dále jsem se zaměřil i na České srdce, které jakožto velká dobročinná organizace mělo také velký vliv na kulturu i vlivem toho, že řada koncertů a vystoupení různých spolků odevzdávala výdělek na jeho činnost. Tato dobročinná organizace se starala o všechny potřebné a často pořádala sbírky. Vedle popisu oblasti kulturních spolků jsem v této kapitole zachytil i protestní akce, které zajisté patřily k důležitým společenským jevům. V poslední části práce jsem se zaměřil na příčiny revoluce, mezi které jsem zařadil řadu sociálních a společenských důvodů, které vedle zahraničně osvobozovací akce hrály mimořádnou úlohu. Vedle toho je zde zmíněn i vývoj situace ve městě do dne 1. ledna 1919. Dle zadání mé výzkumné otázky jsem se pokusil splnit vše tak, abych umožnil maximální pochopení mimořádně komplikované situace v Plzni během první světové války.
Abstract in different language: The Pilsen city became very important for Habsburg Monarchy long ago before The Great War. Firstly the city had a strategic position, which laid it on one of the trade road from imperial German, and second there was strong industry. In the time of mobilisation there was calm atmosphere, because everyone believes in short lasting of war. That's why no one tried to earn supplies of food etc. During the war, the citizens of Pilsen had to be flexuous. Everything was changing every day. In this thesis I made a summary of Pilsen's armament industrial as it was growing up in Škoda Works. I also described problems of many small traders. The situation in supplying meant disaster for local brewing production, which was so a complicated thing, but still I tried to outline it with maximal effort. In another part I unveild the complexities of army, I described process of mobilization from the point of view of the army officers, who were responsible for calm and continuous action. This part includes description of forming and sending troops to front, and the way how civilians and army lived together in one city, which was sometimes so complicated. Then I made a summary of cultural actions in Pilsen, include celebrations and memorial meeting. The most important memorial meeting was the funeral of city mayor Václav Peták. He was at the forefront of the city many years, and as the Kaiser Franz Joseph I., they both symbolized old era of Habsburg monarchy. Petak's death meant to be start of new era for the citizens. This chapter contains actions of movements from cultural sphere. The best known ones were the Hlahol, choral society and the Sokol, gymnastic organization. During years Sokol became the biggest enemy of monarchy, that's why monarchy made it illegal. Next describe organisation is České srdce (Czech Heart), charity organisation with big cultural authority. Most of earnings came from concerts and other organisations, which gave a part of its income to České srdce. This charity took care of poor and everyone, who need help. Besides these organisations, there were many protestations, which are meaningful part of culture. The concluiding part of my thesis contains the causes of revolution, including many social reasons, with which pilsen citizens helped the foreign armies to set Pilsen free. I described developments in the city until the 1th January 1919.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hrdina.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Hrdina - V.pdfPosudek vedoucího práce622,46 kBAdobe PDFView/Open
Hrdina - O.pdfPosudek oponenta práce662,4 kBAdobe PDFView/Open
Hrdina.pdfPrůběh obhajoby práce246,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.