Název: Život židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava v době působení zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (1941-1942)
Další názvy: Life of the Jewish Population in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the Period of the Deputy Reich-Protector Reinhard Heydrich (1941-1942)
Autoři: Legátová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26954
Klíčová slova: reinhard heydrich;anthropoid;židovská otázka;holocaust;šoa;terezín;konečné řešení židovské otázky;protektorát čechy a morava 1941-1942.
Klíčová slova v dalším jazyce: reinhard heydrich;anthropoid;the jewish question;holocaust;šoa;terezín;plan of the final solution;protectorate of bohemia and moravia 1941-1942.
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá životem židovského obyvatelstva na území Protektorátu Čechy a Morava, a to v období vlády zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. První část pojednává o životě v protektorátu a o vydávání protižidovských zákonů. Stěžejním tématem je postupné vyloučení Židů z veřejného života a jejich další omezování lidských práv. Popsána je jejich další cesta do ghett a koncentračních táborů. Jedna z kapitol se zaměřuje na ghetto Terezín, jeho vznik a dále na pobyt vězňů čekajících na transporty do koncentračních táborů. Pozornost je věnována osobě Reinharda Heydricha a plánu na konečné řešení židovské otázky o kterém se jednalo na konferenci ve Wannsee. Proti zastupujícímu protektorovi se tvořil odboj, místní i zahraniční. Proti nacistům bojovali lidé různých ras a vyznání.Nacisté si však nuceně podrobili všechny orgány, jako byl například tisk, který prezentoval lidu to, co si zrovna nacisté přáli. Zahraniční odbojová činnost vyústila v různé sabotážní a odbojové operace, které se snažily narušit chod nacistické vlády. Závěrečná kapitola analyzuje plán atentátu na Heydricha, známý jako operace ANTHROPOID. Po smrti Heydricha však přišla odveta v podobě represí z nacistické strany. Odjely židovské transporty označené jako "AaH" (Attentat auf Heydrich), bylo vyhlášeno stanné právo a stanné soudy odsuzovali tisíce obyvatel k trestu smrti. Největší ránou se stalo vyhlazení obcí Lidice a Ležáky, které mělo symbolizovat odvetu za parašutisty, kteří atentát spáchali. Obecně lze říci, že k utlačování a pronásledování Židů docházelo jak před nástupem Heydricha do čela protektorátu, tak i po jeho smrti, tedy že i když je Reinhard Heydrich považován za jednoho z hlavních strůjců holocaustu, pokračovala tato decimační politika i nadále.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma thesis is focused on life of the Jewish population in the Protectorate of Bohemia and Moravia during the rule of the Deputy Reich-Protector Reinhard Heydrich. The first part of the text is an analysis of living in the Protectorate, especially issue of anti Jewish laws. One of the chapters describes an attempt to concentrate and isolate Jews. Nazis preferred so called Tenant Relations with Jews, which enabled the planned resettlement of the population, over the plans for construction of an enclosed settlements and ghettoization. Special attention is paid to Reinhard Heydrich and to the plan of the final solution to the Jewish question that was discussed at the conference in Wannsee. There also was local and foreign resistance against acts of the Deputy Reich-Protector. People of the different races and religions fought against the Nazis. The Nazis dominated local press and they controlled what is written in it. Ability to work of the Nazi rule was disrupted by the foreign resistance and sabotage operation. The last chapter analyzes the plan of Heydrich´s assassination, which is known as an operation ANTHROPOID. After Heydrich´s death retaliation like a repression by the Nazi Party began. The Jewish transports signed "AaH" (Attentat auf Heydrich) were departed, the martial law was declared and the martial courts sentenced thousands of innocent people to death. The biggest strike was wiping villages Lidice and Ležáky out. It was mean as the reprisal for help to parachutes, who commited the assassination. Generally speaking, the oppression and persecution of the Jews started before Heydrich´s arrival as the head of the Protectorate, and didn´t stop after his death. Though Reinhard Heydrich was considered to be one of the main creators of the Holocaust, decimation policy continued after his death.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - Legatova Kristyna.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legatova - V.pdfPosudek vedoucího práce577,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legatova - O.pdfPosudek oponenta práce597,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legatova.pdfPrůběh obhajoby práce231,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26954

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.